Företagande och sysselsättning

Grunden för väl underbyggda beslut är korrekt bakgrunds fakta. Dagens megatrender är fakta vad vi än själva tycker om dem. Att Raseborg genom sina beslut kunde vända en megatrend är tyvärr inte realistiskt. Vi kan inte i Raseborg låta bli att fatta beslut som trimmar organisationen för att vi har orealistiska förväntningar på en massiv inflyttning...

Bara genom välmående och starka företag uppstår arbetstillfällen och dragningskraft. Processerna inom staden måste slipas så att etablering av företag görs enkelt och smidigt. Till exempel så att när företagaren kontaktar staden sköter staden internt om att koordinera allt som etableringen kan behöva, allt från byggnadslov till kontakter med NTM...