Vallöften

27.05.2021


I valtider haglar vallöften tätt. Också i Raseborg utlovas förbättrade kommunala tjänster med bibehållet servicenät. I en stad som stadigt under hela sin existens gjort ett årligt negativt resultat mellan 2-3 miljoner € är dylika löften fullständigt orealistiska. Att inse den krassa verkligheten är grunden för att kunna göra förändringar.

Budgeterna har årligen inbyggda inkomster från fastighetsförsäljningar som används för att finansera daglig drift. Inkomster från fastighetsförsäljningar ska användas till nyinvesteringar och inte till att kompensera en ohållbar ekonomi.

Inflyttning som resultat av coronakrisen kan ge ett litet tillskott i stadens kassa. En positiv offensiv reklamkampanj om Raseborg skulle därför kunna löna sig. Vi har trots allt en stad med många möjligheter och med boende för en rimlig peng som garanterar livskvalitet. Kundbetjäningen för nuvarande boende och möjliga inflyttare skall vara genomgående högklassig och framåtsträvande för att stöda bilden av en trivsam bostadsort. Dessutom har vi ju redan ett "entimmeståg" till både Helsingfors och Åbo.