Välskött ekonomi och näringsliv

07.05.2021

KOMMUNAL EKONOMI

Kommunal ekonomi skiljer sig i grund och botten inte nämnvärt från den personliga ekonomin. De dagliga utgifterna kan inte en längre tid överskrida inkomsterna utan att det leder till problem.


I Raseborg har man, tyvärr redan en längre tid, balanserat budgeten med fiktiva inkomster. Detta för att modet att verkligen se kritiskt på verksamhetsutgifterna saknats. Att budgetera inkomster från eventuella fastighetsförsäljningar har varit populärt. Om man sedan, mot förmodan, lyckats sälja fastigheter har inkomsterna gått oavkortat till driftsutgifter och inte som sig bör till nya investeringar som kunde leda till utveckling. Försäljningsobjekten tar slut någon dag - vad sedan? 


Andra exempel är Raseborgs Energi och Raseborgs Vatten. Ser man krasst på saken har man i praktiken sålt Raseborgs energi åt sig själv. Dessutom konstruerar man tilläggsförsäljning av t ex gatubelysning. Detta leder till smygbeskattning för de Raseborgare som måste använda sig av bolagets tjänster. Raseborgs Vatten krävs på en större avkastning till staden. Såvida man inte samtidigt har verklig möjlighet att effektivera verksamheten går detta ut över de primära uppgifter verket skall ha: att upprätthålla ledningsnät och att leverera tjänster till ett rimligt pris till sina kunder

 
Som skattebetalare i staden ställer jag mig frågan: Får jag verkligen valuta för mina skattepengar? Fungerar stadens maskineri kostnadseffektivt mot kunden, d v s är invånaren i fokus? Tyvärr är så inte fallet. Osthyvelprincipens tid är förbi. Allt som är roligt kan tyvärr inte arrangeras i stadens regi då kassan gapar tom. Fullmäktige måste våga göra klara och tydliga och ibland smärtsamma prioriteringar för att kunna nå ny utveckling och verklig effektivitet med de medel som står till buds.