Enklare processer för näringslivet att etablera sig i Raseborg 

07.05.2021

Bara genom välmående och starka företag uppstår arbetstillfällen och dragningskraft. Processerna inom staden måste slipas så att etablering av företag görs enkelt och smidigt. Till exempel så att när företagaren kontaktar staden sköter staden internt om att koordinera allt som etableringen kan behöva, allt från byggnadslov till kontakter med NTM centralen.