Kultur

Välmående invånare i alla ålderskategorier fungerar både som bra reklam för staden samtidigt som sjukvårdskostnaderna hålls på rimlig nivå.